Tag: Ticha Phone Aala

Ticha Phone Aala

Ticha Phone Aala Image

तिचा फोन आला,
खुप अकडुन ती म्हणाली,
विसरुन जा मला…
मी म्हणालो,
आधी नाव तरी सांग कोण आहेस तु?

Share Dost App