Tag: Ti Jata Jata Mothya Garvane Mhanali

Ti Jata Jata Mothya Garvane Mhanali

Ti Jata Jata Mothya Garvane Mhanali Image

ती जाता जाता मोठ्या गर्वाने म्हणाली,
तुझ्यासारखे खूप भेटतील मला,
मी पण हसून तिला विचारलं,
आता माझ्या सारखाच का पाहिजे तुला…

Share Dost App