Tag: Thech Lagta Majhya Payi

Shreshta Mala Majhi Aai

Shreshta Mala Majhi Aai MOTHERS DAY SMS MARATHI Image

ठेच लागता माझ्या पायी,
वेदना होती तिच्या हृदयी,
तेहतीस कोटी देवांमध्ये,
श्रेष्ठ मला माझी “आई”…
शुभ सकाळ!