Tag: Teacher: Kontyahi Eka Vaidnyanikache Naav Sanga !

Ganya Alia Bhatt Joke

Ganya Alia Bhatt Joke FUNNY SMS MARATHI Image

​टिचर: कोणत्याही एका वैज्ञानिकाचे नाव सांगा!

गण्या: आलिया भट्ट..

टिचर: माकडा ! वर्गाच्या बाहेर हो!

मक्या: ओ मॅडम, बोबडा आहे तो…

त्याला ‘आर्यभट’ म्हणायचंय!