Tag: Teacher: Bandya Tu Vargat

Bandya & Whatsapp Joke

Image

टिचर: बंडया तु वर्गात
सारखा मुलींशी गप्पा का मारत असतोस?
बंडया: बाई मी गरीब घरचा आहे मला
“Whatsapp” परवडत नाही…
☺☺☺