Tag: Te Mhantat Prem Jar Khare Asel Tar

Prem Jar Khare Asel Tar

LOVE SMS MARATHI Image

ते म्हणतात प्रेम जर खरे असेल तर,
ते परत तुमच्याकडे येते,
पण मी म्हणतो प्रेम जर खरे असेल तर,
ते आपल्याला कधीच सोडून जात नाही…