Tag: Tasbhar Oxygen Vikat Denarya

Jhade Lava Jhade Jagva Sandesh

तासभर ऑक्सीजन विकत देणा-या
डाँक्टरांना आपण देव मानतो..
पण आयुष्यभर फुकट ऑक्सीजन देणाऱ्या
झाडांची मात्र कदर केली जात नाही…
झाडे लावा,
झाडे जगवा,
जीवन वाचवा…!