Tag: Takdichi Garaj Tyannach Lagte

Premanech Jag Jinkta Yete

ताकदीची गरज त्यांनाच लागते,
ज्यांना काही वाईट करायचे असते,
नाही तर जगात सर्व काही मिळवायला फक्त प्रेमच पुरेसे असते,
कारण प्रेमानेच जग जिंकता येते…

Share Dost App