Tag: Swarg Pratyekala Hava Asto

Swarg Hava Pan Maran Nako

स्वर्ग प्रत्येकाला हवा असतो,
पण मरण मात्र कुणालाच नको असतं…