Tag: Sutlaay Thand Vara

Tujhya Mithitach Javu De Majha Vel Sara

Tujhya Mithitach Javu De Majha Vel Sara HUG DAY SMS MARATHI Image

सुटलाय थंड वारा,
त्यात पावसाच्या धारा..
असं वाटतं,
आज तुझ्या मिठीतच जाऊ दे,
माझा वेळ सारा…