Tag: Sodun Jayche Asel Tar

Sodun Jayche Asel Tar Bindass Ja

BREAK UP SMS MARATHI Image

सोडून जायचे असेल तर
बिंदास जा.. पण,
लक्षात ठेव..
मागे वळून बघायची सवय
मला पण नाही…