Tag: Sms Zala Asel Thoda Ola karan Sms Send Kela Ani Paus Aala

Happy Monsoon SMS Marathi

Image

SMS झाला असेल थोडा ओला,
कारण SMS सेंड केला अणि पाउस आला,
वाचायच्या आधी पुसून घे त्याला,
पण जरा जपून, कारण त्यात आहे आपल्या मैत्रीचा ओलावा…
हैप्पी मानसून!