Tag: Single असण्याचं दुःख तर तेंव्हा झालं.

Single Asnyache Dukh

Image

Single असण्याचं दुःख तर तेंव्हा झालं.
जेव्हा तव्या सारखा माझा काळा
मित्र मला बोलला, गप्प बस माझ्या
Girlfriend चा Call येतोय…

Share Dost App