Tag: Shri ramacha aadarsh gheun

Dasra Sajra Karuya

DASARA SMS MARATHI Image

श्रीरामाचा आदर्श घेऊन
रावणरूपी अहंकाराचा
नाश करत
दसरा साजरा करूया…
दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!