Tag: Shravan Masi Harsh Mansi

Shravan Suru Ata Fakt Sabudana Vade

श्रावण मासी हर्ष मानसी,
हिरवळ दाटे चोहीकडे,
कोंबडी मच्छी बंद झाली,
आता फक्त.. साबुदाणे वडे…!

Share Dost App