Tag: SHIVAJI Ya Navala Kadhi

Maaj Aahe Marathi Aslyacha

Maaj Aahe Marathi Aslyacha SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

शिवाजी या नावाला कधी
उलट वाचलं आहे का?
जीवाशी असा शब्द तयार होतो..
जो आयुष्यभर जीवाशी
खेळला तो शिवाजी!
अरे! गर्वच नाही तर
माज आहे मला,
मराठी असल्याचा…