Tag: Sharyat Ajun Sampleli Nahi Karan Mi Ajun Jinklelo Nahi

Sharyat Ajun Sampli Nahi

शर्यत अजुन संपलेली नाही कारण मी अजुन जिंकलेलो नाही!!!