Tag: Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar

Shabdatun Dukh Vyakt Karta Aale Aste Tar

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते तर,
अश्रूंची गरज भासलीच नसती…
सर्व काही शब्दांत सांगता आले असते तर,
भावनांची किंमतच उरली नसती…

Share Dost App