Tag: Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem

Savay Lagli Aahe Tujhyavar Prem Karaychi

Image

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,
सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना…