Tag: Satya Aani Spasht Bolnara Kadu Vatat

Satya Aani Spasht Bolnara Dhokebaaz Nasto

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला तरी,
तो धोकेबाज कधीच नसतो…