Tag: Sasu Aani Sun Yanche Ka Patat Nahi

Sasu Aani Sun Yanche Ka Patat Nahi

Sasu Aani Sun Yanche Ka Patat Nahi Image

सासु आणि सुन यांचं का पटत नाही?
माहीत आहे का???


नावातच घोड आहे,
सा – सारख्या
सु – सुचना
आणि…
सु – सुचना
न – नको