Tag: Sanktavar Ashya Prakare

Jinklo Tari Itihaas Ani Harlo Tari Itihaas

Jinklo Tari Itihaas Ani Harlo Tari Itihaas ENCOURAGING SMS MARATHI Image

संकटावर अशा प्रकारे
तुटून पडा की,
जिंकलो तरी इतिहास,
आणि,
हरलो तरी इतिहासच…
जय महाराष्ट्र!
शुभ प्रभात!!