Tag: Sangu Shakat Nahi Mi

Tu Aahes Itki Sundar

Tu Aahes Itki Sundar PREM CHAROLI MARATHI Image

सांगू शकत नाही मी,
तू आहेस तरी किती सुंदर..
स्पर्श तुला करण्यासाठी,
पावसाची धावून येते एक सर…