Tag: Samaja Tu Mala Dhoka Denyat Yashasvi Jhala

Majha Tujhyavar Kiti Vishwas Hota

Majha Tujhyavar Kiti Vishwas Hota BREAK UP SMS MARATHI Image

समजा तू मला धोका देण्यात यशस्वी झाला,
तर असे समजू नको की,
मी किती मूर्ख होती,
तर असा विचार कर की,
माझा तुझ्यावर किती विश्वास होता…