Tag: Sakharechi Godi Sekandach Rahte

Mansachya Swabhavatil Godi

Mansachya Swabhavatil Godi GOOD MORNING SMS MARATHI Image

“साखरेची गोडी सेकंदच राहते,
पण माणसाच्या स्वभावातील गोडी मात्र,
शेवटपर्यंत मनात घर करून जाते…”
शुभ सकाळ!