Tag: Sakharechi Godi Sekandach Rahte

Mansachya Swabhavatil Godi

GOOD MORNING SMS MARATHI Image

“साखरेची गोडी सेकंदच राहते,
पण माणसाच्या स्वभावातील गोडी मात्र,
शेवटपर्यंत मनात घर करून जाते…”
शुभ सकाळ!