Tag: Saglyaat Sundar Naate

Saglyaat Sundar Naate

Saglyaat Sundar Naate SUNDAR VICHAR MARATHI Image

सगळ्यात सुंदर नाते
हे दोन डोळ्यांचे असते,
एकाच वेळी
उघडझाप करतात,
एकाच वेळी रडतात,
एकाच वेळी झोपतात,
तेही आयुष्यभर एकमेकांना
न बघता…