Tag: Sagla Aanand Sagle Saukhya

Dipawalichya Hardik Shubhechha

Dipawalichya Hardik Shubhechha Image

सगळा आनंद सगळे सौख्य,
सगळ्या स्वप्नांची पूर्णता,
यशाची सगळी शिखरे,
सगळे ऐश्वर्य,
हे आपल्याला मिळू दे,
ही दीपावली आपल्या आयुष्याला एक नवा उजाळा देवू दे…

Share Dost App