Tag: Roj Roj Tras Hoto

Tras Hoto Tujhyapasun Dur Rahnyacha

LOVE SMS MARATHI Image

रोज रोज त्रास होतो
तुझ्यापासून दूर राहण्याचा..
कधी खेळ हा थांबेल
संदेशाद्वारे बोलण्याचा…