Tag: Rimzim Pavsat Tula Vatat Asel Chimb Bhijave

Rain SMS in Marathi

Image

रिमझिम पावसात तुला वाटत असेल चिंब भिजावे,
पाणी उडवत गाणी गातांना कोणीतरी खास भेटावे
हो ना?
ए हो बोल ना!!
लाजायचं
काय त्यात
प्रत्येक
“बेडकाला” असेच वाटते.