Tag: Ravanala Doki Daha

Khara Ravan Kon

रावणाला डोकी दहा,
पण लक्ष फक्त एकाच स्त्रीकडे…!
तुम्हाला डोकं एकच,
पण लक्ष मात्र दहा स्त्रियांकडे…!
आता सांगा, खरा रावण कोण तो…?

Share Dost App