Tag: Ratri Vaara Sutlela

Paus Padat Hota

RAIN SMS MARATHI Image

रात्री वारा सुटलेला,
आणि पाऊस पडत होता,
सहज वर पाहीले तर चक्क,
चंद्र रडत होता…