Tag: Ratri Shant Jhop Yene

Ratri Shant Jhop Yenyasathi

रात्री शांत झोप येणे
सहज गोष्ट नाही…!
त्यासाठी संपूर्ण दिवस
प्रामाणिक असावं लागतं…!!