Tag: Raktachi Nati Janmane Miltat

Raktachi Nati Janmane Miltat

Raktachi Nati Janmane Miltat

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती मनाने जुळतात,
पण नाती नसतांनाही जी बंधनं जुळतात,
त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात…