Tag: Purushanchi Nave Sarvpratham Kuthe Kuthe Yetaat

Aai Shi Spardha Karu Naka

Aai Shi Spardha Karu Naka

पुरुषांची नावे सर्वप्रथम कुठे कुठे येतात,

काका-काकी,
दादा-दादी,
आज्जा-आज्जी,
नाना-नानी,
मामा-मामी,
भैया-भाभी,
नवरा-बायको,
दादा-वाहिनी,
.
.
पण एकच नात्यात पुरुष मागे आहे,
कोणते सांगा?
.
.
आई-वडील…
आई शी स्पर्धा कोणीच करू शकत नाही आणि करू पण नका…