Tag: Punha Jar “KK” Kele Na

Punha Jar “KK” Kele Na

पुन्हा जर “KK” केलं ना तर
फट K..
खाशील सांगतोय…