Tag: Priya Bayko

Daru Sodnar Nahi Status

Daru Sodnar Nahi Status WHATSAPP FUNNY STATUS MARATHI Image

प्रिय बायको,
तुझा विश्वास तोडणार नाही..
पण दारू,
मात्र सोडणार नाही…