Tag: Premat Tras Hoto Tari Lok Premat Ka Padatat

Premat Tras Hoto Tari Lok Premat Ka Padatat

Image

प्रेमात त्रास होतो तरी लोक प्रेमात का पडतात,
जाणारा परत येत नाही तरी लोक उगाच का रडतात…