Tag: Premat Jara Ragavlya Shivay Premala Godi Yenar Nahi

Marathi Prem SMS

Image

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही…