Tag: Premat Jara Ragavlya Shivay Premala Godi Yenar Nahi

Marathi Prem SMS

Marathi Prem SMS Image

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही…

Share Dost App