Tag: Premat Ekda Khalla Dhoka

Premat Ekda Khalla Dhoka

Premat Ekda Khalla Dhoka Image

प्रेमात एकदा खाल्ला धोका,
आता प्रेमात पडायची इच्छाच नाही,
आता जीवनात फक्त हसत आणि हसवत राहायचंय,
आता परत रडायची इच्छाच नाही…

Share Dost App