Tag: Premane Jodaleli Char Manse

Premane Jodaleli Char Manse

Premane Jodaleli Char Manse Image

प्रेमाने जोडलेली चार माणसे,
आणि त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द,
हे वैभव ज्याच्या जवळ आहे तोच खरा श्रीमंत…