Tag: Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava

Premamadhye Vaad Nasava Sanvad Asava

Image

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी असावे…