Tag: Premache Guntvun Dhaage

Dur Ashi Javu Nakos

Dur Ashi Javu Nakos PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेमाचे गुंतवून धागे,
दूर अशी जाऊ नकोस..
मलासुद्धा मन आहे,
हे विसरून जाऊ नकोस…

Share Dost App