Tag: Premache Guntvun Dhaage

Dur Ashi Javu Nakos

Dur Ashi Javu Nakos PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेमाचे गुंतवून धागे,
दूर अशी जाऊ नकोस..
मलासुद्धा मन आहे,
हे विसरून जाऊ नकोस…