Tag: Prem Tyachyavar Karave Jyala aapan Aavdato

Prem Tyachyavar Karave Jyala aapan Aavdato

Prem Tyachyavar Karave Jyala aapan Aavdato Image

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो…

Share Dost App