Tag: Prem Tyachyavar Kara

Prem Tyachyavar Kara

Prem Tyachyavar Kara BREAK UP SMS MARATHI Image

प्रेम त्याच्यावर करा,
ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,
कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,
त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते…