Tag: Prem Sarvanvar Kara

Sarvat Jast Prem Tya Vyakti Var Kara

LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम सर्वांवर करा,
पण त्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करा,
ज्याच्या हृदयात तुमच्यासाठी
तुमच्या पेक्षा जास्त प्रेम असेल…