Tag: Prem kelyane Premachi Kimmat Kalat Naste

Prem Tutlyane Premachi Kimmat Nakki Kalate

Prem Tutlyane Premachi Kimmat Nakki Kalate

प्रेम केल्याने प्रेमाची किंमत कळत नसते,
परंतु प्रेम तुटल्याने प्रेमाची किंमत नक्की कळते…