Tag: Prem kelyane Premachi Kimmat Kalat Naste

Prem Tutlyane Premachi Kimmat Nakki Kalate

Image

प्रेम केल्याने प्रेमाची किंमत कळत नसते,
परंतु प्रेम तुटल्याने प्रेमाची किंमत नक्की कळते…

Share Dost App