Tag: Prem Karne Sope

Premat Avghad Kay Aste

Premat Avghad Kay Aste LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम करणे सोपे,
लग्न करणे पण सोपे,
पण अवघड काय?
तर समजुन घेणे,
एकमेकांना सांभाळुन घेणे,
उणी दुणी न काढता,
माफ करत जगणे..!!

Share Dost App