Tag: Prem Kadhich Vait Nasate Ga

Prem Kadhich Vait Nasate

Prem Kadhich Vait Nasate LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम कधीच वाईट नसतं गं,
तरी लोक त्याला नावे ठेवतात,
आणि,
नावे ठेवणारी माणसेच,
नकळत कधीतरी प्रेमात पडतात…