Tag: Prem Kadhich Chukiche Naste

Prem Kadhich Chukiche Naste

प्रेम कधीच चुकीचे नसते,
कदाचित निवड चुकीची असू शकते…