Tag: Prem Kadhich Ashya Mansala Shodhat Nahi

Prem Ashya Mansala Shodhte

Prem Ashya Mansala Shodhte LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम कधीच अशा माणसाला शोधत नाही,
ज्याच्या बरोबर राहायचंय…
प्रेम अशा माणसाला शोधते ज्याच्यशिवाय,
राहू शकणार नाही…

Share Dost App